Мозила на български

Самостоятелно изграждане

Всеки може да вземе изходните кодове на превода и да си изгради инсталационен пакет.

Необходим софтуер

Необходимо е да разполагате със следните неща:

  1. Java 2 SDK, Standard Edition, v 1.4 (J2SE) - потребителите на Линукс биха могли да проверят и Java-Linux
  2. Apache Ant 1.5
  3. CVS клиент, може да ползвате и CvsGui

Извличане от CVS хранилището

SourceForge.net предоставя анонимен достъп до CVS хранилището. За да вземете изходните кодове на българския превод, трябва да изпълните следните команди:

cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/bgmozilla login

Ще бъдете попитани за парола, не пишете нищо, а просто натиснете „Enter”.

cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/bgmozilla co mozilla

Изграждане на инсталационния файл langbgbg.xpi

Сега влезте в директорията mozilla

cd mozilla

и напишете командата:

ant

Ако всичко е наред след приключване на изпълнението готовия инсталационен файл (langbgbg.xpi) ще се намира в поддиректория ready на mozilla. За да го инсталирате трябва да го отворите с Мозила.