Инсталиране на Мозила 1.3.1

 

Мозила издание 1.3.1 е пусната на 7 Май 2003 година. Бележките (на английски) към изданието можете да прочетете тук

Инсталиране под Линукс

Забележки:

Мозила пълен инсталатор

За да инсталирате Мозила, чрез Мозила пълен инсталатор, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху връзката mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3.1-sea.tar.gz за да свалите и запишете пълния инсталатор на Вашата машина.
 2. Влезте в директорията където сте записали файла и го разархивирайте с командата
  tar -xzf mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3.1-sea.tar.gz
  Това ще създаде подиректория наречена mozilla-installer.
 3. Влезте в директорията mozilla-installer
  cd mozilla-installer
  и пуснете инсталатора с командата
  ./mozilla-installer
 4. Следвайте инструкциите на инсталатора.
  Забележка: Ако имате по-бавен компютър знайте, че инсталирането може да отнеме известно време. На моменти може да изглежда, че е забило въпреки, че продължава да работи. Изчакайте търпеливо.
 5. За да пуснете Мозила отидете в директорията, където сте я инсталирали (обикновенно /usr/local/mozilla)
  cd /usr/local/mozilla
  и пуснете Мозила с командата:
  ./mozilla

Мозила мрежов инсталатор

За да инсталирате Мозила, чрез Мозила мрежов инсталатор, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху връзката mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3.1-installer.tar.gz за да свалите и запишете мрежовия инсталатор на Вашата машина.
 2. Отидете в директорията, където сте записали файла и го разархивирайте с командата.
  tar -xzf mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3.1-installer.tar.gz
  Това ще създаде подиректория наречена mozilla-installer.
 3. Влезте в директорията mozilla-installer
  cd mozilla-installer
  и пуснете инсталатора с командата
  ./mozilla-installer
 4. Следвайте инструкциите на екрана. Ше бъдете попитани за компонентите на Мозила, които да бъдат инсталирани. След това те ще бъдат изтеглени от мрежата (най-малко 6 Мб) и поставени на Вашия компютър.
 5. За да пуснете Мозила отидете в директориятя където сте я инсталирали (обикновенно /usr/local/mozilla)
  cd /usr/local/mozilla
  и пуснете Мозила с командата:
  ./mozilla

Мозила компресиран .tar.gz архив

За да инсталирате Мозила, чрез сваляне на .tar.gz архива, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху връзката mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3.1.tar.gz за да го свалите и запишете на Вашата машина.
 2. Отидете в директорията, където сте записали файла и го разархивирайте с командата.
  tar -xzf mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3.1.tar.gz
  Това ще създаде подиректория наречена mozilla.
 3. Влезте в новата поддиректория mozilla
  cd mozilla
 4. Пуснете Мозила с командата:
  ./mozilla

Инсталиране под Windows

Мозила пълен инсталатор

За да инсталирате Мозила, чрез Мозила пълен инсталатор, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху връзката mozilla-win32-1.3.1-installer-sea.exe за да го свалите и запишете на Вашата машина.
 2. Отидете до мястото, където сте записали файла и щракнете два пъти върху него за да го пуснете.
 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Мозила мрежов инсталатор

За да инсталирате Мозила, чрез Мозила мрежов инсталатор, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху връзката mozilla-win32-1.3.1-installer.exe за да го свалите и запишете на Вашата машина.
 2. Отидете до мястото, където сте записали файла и щракнете два пъти върху него за да го пуснете.
 3. Следвайте инструкциите на екрана. Ше бъдете попитани за компонентите на Мозила, които да бъдат инсталирани. След това те ще бъдат изтеглени от мрежата (най-малко 6 Мб) и поставени на Вашия компютър.

Мозила компресиран .zip архив

За да инсталирате Мозила, чрез сваляне на .zip архива, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху връзката mozilla-win32-1.3.1-talkback.zip за да го свалите и запишете на Вашата машина.
 2. Отидете до мястото, където сте записали сваления .zip файл и щракнете два пъти върху него.
  Забележка: За тази стъпка се предполага, че вече разполагате с инсталирано издание на програмата WinZip (според мен е по-добре да си вземете WinRAR, който има и български превод), както и че знаете как да работите с нея.
 3. Разархивирайте .zip файл в папка по Ваш избор (подходящо е C:\Program Files\Mozilla 1.3.1).
 4. За да пуснете Мозила, отидете до директорията, където сте я разархивирали и щракнете два пъти върху Mozilla.exe. Ако желаете, може да я завлечете .exe файла до работния плот или менютата на Windows за да си направите препратка.

Инсталиране под Mac OS X

Мозила компресиран дисков образ

За да инсталирате Мозила, чрез сваляне на Мозила компресиран дисков образ, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху връзката mozilla-mac-MachO-1.3.1.dmg.gz за да свалите и запишете дисковия образ на Вашата машина. По подразбиране той се записва на работния плот (desktop).
 2. След като свалите .dmg.gz файла, го завлачете до Stuffit Expander за да го разархивирате. Ако дисковия образ не се монтира самостоятелно, шракнете два пъти върху .dmg файла за да го монтирате. Ако това се провали и файла не изглежда като файл с дисков образ, използвайте "Show Info" върху файла и в категорията "Open with application" изберете Disk Copy. В Mac OS 10.2 може да използвате "Open with" от контекстното меню.
 3. След като монтирате дисковия образ завлачете иконката на Мoзила върху Вашия твърд диск.
 4. Препоръчително е да я копирате в папката Applications.
 5. Сега демонтирайте дисковия образ с Eject.