Българската Мозила

Какво са Мозила и БГ Мозила

Мозила (Mozilla.org) е набор от средства за разглеждане и работа със световната компютърна мрежа Интернет.

БГ Мозила е проект за превеждане на Мозила на български език.

Забележка: Преводът е в състояние на разработка. Няма никакви гаранции, че ще проработи при Вас или че няма да повреди нещо.

Преводи за Мозила 1.7.х

Издание Инсталиране Сваляне Последно обновяване
Мозила 1.7.5 Езикови пакети за 1.7.5 langbgbg-1.7.5-20050113.xpi 13 Януари 2005 г.
Мозила 1.7.3 Езикови пакети за 1.7.3 langbgbg-1.7.3-20041105.xpi 05 Ноември 2004 г.
Мозила 1.7.2 Езикови пакети за 1.7.2 langbgbg-1.7.2-20041105.xpi 05 Ноември 2004 г.
Мозила 1.7.1 Езикови пакети за 1.7.1 langbgbg-1.7.1-20041105.xpi 05 Ноември 2004 г.
Мозила 1.7 Езикови пакети за 1.7 langbgbg-1.7-20041010.xpi 10 Октомври 2004 г.

Моля, прочетете:

Поради забелязани злоупотреби с инсталационните пакети, в Мозила 1.7 е позволено инсталирането на XPI пакети само от mozilla.org или от локалната файлова система.

За добавяне на българския превод към Мозила 1.7 съществуват две възможности - инсталиране от www.mozilla.org или от свален локално инсталационния пакет.

Инсталиране от свален локално инсталационния пакет

  1. Изберете съответсващия на Вашето издание на Мозила инсталационен XPI пакет (от колона „Сваляне”) и го запишете на Вашия компютър.
  2. За да го инсталирате изпълнете едно от действията:
    • Чрез менюто „File” - „Open File” (на български „Файл” - „Отваряне файл”) отворете сваления файл.
    • Чрез мишката изтеглете сваления файл и го пуснете в съществуващ прозорец на Мозила 1.7.х

Инсталиране от www.mozilla.org

Когато файловете бъдат качени на mozilla.org може да направите инсталацията от там:

  1. Отидете на съответсващия на Вашето издание на Мозила адрес „Езикови пакети за 1.7.х” (от колона „Инсталиране”).
  2. Намерете реда съдържащ „Bulgarian” и щракнете с мишката върху „mac/unix/win” на същия ред.

Преводи за предишни издания на Мозила

Издание Инсталиране Сваляне Последно обновяване
Мозила 1.6 langbgbg-1.6-20041108.xpi langbgbg-1.6-20041108.xpi от sourceforge.net 08 Ноември 2004 г.
Мозила 1.5 langbgbg-1.5-20040422.xpi langbgbg-1.5-20040422.xpi от sourceforge.net
langbgbg-1.5-20040422.xpi от data.bg
22 Aприл 2004 г.
Мозила 1.4.1 mac/unix/win langbgbg-1.4.1-20040422.xpi от sourceforge.net
langbgbg-1.4.1-20040422.xpi от data.bg
22 Aприл 2004 г.
Мозила 1.4 langbgbg-1.4-20040422.xpi langbgbg-1.4-20040422.xpi от sourceforge.net
langbgbg-1.4-20040422.xpi от data.bg
22 Aприл 2004 г.
Мозила 1.3 langbgbg.xpi langbgbg.xpi от sourceforge.net
langbgbg.xpi от data.bg
01 Юли 2003 г.